19 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 19)

GLF-banner_650x400

Nielegalne pozyskiwanie drewna, rolnictwo troszczące się o klimat, „nieczyste” przejmowanie gruntów, perspektywy płci i starzejące się farmy ostryg. Global Landscapes Forum poszukuje odpowiedzi potrzebnych w rozmowach na tematy związane z klimatem. Global Landscapes Forum (GLF) odbędzie się za tydzień w Warszawie, w czasie 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Forum postuluje podejście „krajobrazowe” do rozwiązania najważniejszego dylematu, jaki stoi dziś przed ludzkością: Czy do 2050 r. będziemy w stanie produkować żywność dla 9 miliardów ludzi bez niszczenia lasów i przyspieszania zmian klimatu?

Opisy i tematy poruszane podczas wybranych sesji:
Czy rolnictwo przyjazne klimatowi rzeczywiście jest aż tak przyjazne?
Rolnictwo przyjazne klimatowi jest postrzegane jako sposób na wyprodukowanie dodatkowych 60% żywności, jakie należy zapewnić przed 2050 r., aby zaspokoić prognozowane zapotrzebowanie. Jednak czy rolnictwo naprawdę jest w stanie przeobrazić się tak, aby produkować więcej żywności bez niszczenia lasów i klimatu? Jakie przepisy i mechanizmy finansowe pozwolą sprawić, że rolnictwo stanie się przyjazne klimatowi na poziomie gospodarstw w ciągu kolejnych 30 lat?

Informacje o sesji Global Landscapes: Godzina: 16:30–18:30, sobota 16 listopada
Informacje o sesji plenarnej Global Landscapes: Godzina: 11:00–14:30, niedziela 17 listopada
Mówcy:
• Bruce Campbell, Dyrektor, CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)
• Maurits van den Berg, Naukowy/Techniczny Kierownik Projektu w Jednostce ds. Monitorowania Zasobów Rolnych, Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej
• Andy Jarvis, Dyrektor, Analiza Decyzji i Polityk, International Centre for Tropical Agriculture, oraz Lider Tematyczny CCAFS ds. Adaptacji do Progresywnych Zmian Klimatu
• Dorcas Robinson, Koordynator ds. Zasobów i Współpracy w dziedzinie Zmian Klimatu w Poverty, Climate Change and Environment Network w ramach CARE
• Michael Hailu, Dyrektor, Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation

Dobre, złe i brzydkie: plusy i minusy zmian klimatu z punktu widzenia afrykańskich rolników. „Dobre” wieści z Afryki są takie, że niektóre obszary rolnicze będą radzić sobie dobrze w warunkach wynikających z zachodzących zmian klimatu. Jest też „zła” wiadomość: niektóre obszary sobie nie poradzą. Jeśli zabraknie mechanizmów i polityk pomagających rolnikom przystosować się do niekorzystnych warunków wynikających ze zmian klimatu, zjawisko przejmowania gruntów przez duże korporacje może spowodować, że afrykańskie rodziny, które coraz częściej znajdują się w trudnej sytuacji, będą pozbawiane tradycyjnie zajmowanych przez nie ziem.
Które rejony Afryki wygrają, a które przegrają tę bitwę? W jaki sposób można pomóc rolnikom w przystosowaniu się i jednocześnie chronić unikatowe naturalne krajobrazy Afryki? Jak rolnictwo może się zmienić, aby ograniczyć wpływ zmian klimatu?

Sesje poświęcone kwestiom technicznym i nawiązywaniu kontaktów: Godzina 16:30-18:30, Sobota 16 Listopada
Mówcy:
• Abdulai Jalloh, Szef Programu Zarządzania Zasobami Naturalnymi, West and Central African Council for Agricultural Research and Development
• Sepo Hachigonta, Menadżer ds. Inicjatyw Związanych ze Zmianami Klimatu, Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN)
• Michael Waithaka, Menadżer, Program Analiz Politycznych i Doradztwa prowadzony przez Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa
• Robert Zougmoré, Regionalny Lider Programu na Afrykę Zachodnią dla CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)

Nielegalne pozyskiwanie drewna: czubek góry lodowej z punktu widzenia umów o użytkowaniu gruntów? Eliminacja nielegalnego pozyskiwania drewna w lasach dziewiczych to jeden z wielu problemów, z jakimi muszą się mierzyć podmioty zarządzające lasami i gruntami. Przyczyny deforestacji i degradacji gruntów są niezliczone – niestabilne rolnictwo, energetyka, górnictwo, rozwój miast – to niektóre z nich. Zarządzanie użytkowaniem gruntów w kontekście zmian klimatu obejmuje wiele szczebli administracji i dotyczy coraz bardziej złożonych interakcji na linii państwo – sektor prywatny i społeczności lokalne. Istnieją wprawdzie przepisy i standardy, które pomagają regulować użytkowanie zasobów, lecz są one niewystarczające jak twierdzi profesor Daniela Kleinschmit, Kierownik Jednostki ds. Polityki Leśnej Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych.
– Polityka idealna powinna odzwierciedlać złożoność wspólnych standardów zrównoważonego rozwoju – twierdzi Kleinschmit, która wypowie się na Forum podczas rozmów o zarządzaniu i ramach prawnych na rzecz zrównoważonych krajobrazów.

Fora dyskusyjne: Godzina 15:00-17:30, niedziela 17 listopada

Mówcy:
• Ben Cashore, Dyrektor Inicjatywy dotyczącej Zarządzania, Środowiska i Rynków w Yale
• Daniela Kleinschmit, Kierownik Jednostki ds. Polityki Leśnej, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Departament Produktów Leśnych
• Robert Kibugi, Wykładowca Prawa Środowiskowego, Uniwersytet w Nairobi

Uwzględnianie różnic między płciami – niezbędny element rozmów o klimacie?
– Aby naprawdę zrozumieć lasy i umiejętnie nimi zarządzać, należy dostrzec coś więcej niż drzewa, czyli społeczne konteksty i wzajemnie powiązane kwestie rozwoju i demokracji – uważa doktor Seema Arora-Jonsson, profesor nadzwyczajny ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych.

Światowa nauka coraz częściej zajmuje się badaniem wkładu kobiet w strategie reagowania na zmiany klimatu w krajach rozwijających się. Badania dowodzą, że kobiety bardziej odczuwają bezpośrednie konsekwencje cieplejszego i suchszego klimatu, ponieważ to one dbają o dietę i zdrowie rodziny. Jednak kobiece postrzeganie zmian klimatu, ich wpływu na zasoby żywności i gruntów rolnych oraz sposobów reakcji różni się często od męskiego. Sesja ta będzie poświęcona prowadzonym obecnie badaniom i coraz szerszej wiedzy w tej dziedzinie. Będzie ona też dotyczyć roli globalnych mechanizmów takich jak UNFCCC i Cele Zrównoważonego Rozwoju w promowaniu równouprawnienia płci na szczeblu krajowym, regionalnym i społecznościowym.

Fora dyskusyjne: Godzina 15:00-17:30, niedziela 17 listopada
Mówcy:
• Seema Arora-Johnsson, Koordynator, IUFRO Working Group on Gender and Forestry; Profesor Nadzwyczajny, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych
• Sue Carlson, Women’s Committee, World Farmers Organization
• Nathalie Eddy, Koordynator, Global Gender and Climate Alliance
• Amy Sullivan, Menadżer Programu, FANRPAN

Jak rolnictwo ekologiczne przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego w Etiopii. Rolnictwo ekologiczne pomogło przekształcić etiopski region Tigraj z rejonu regularnych klęsk głodu wynikających ze zjawisk klimatycznych, które przynosiły śmierć tysiącom ludzi, w obszar bezpieczeństwa żywnościowego i relatywnego dobrobytu. Rolnicy wrócili do użytkowania lokalnie produkowanego materiału siewnego i kompostu, przez co uzyskali uprawy bardziej odporne na wpływ szkodników i chorób oraz zmniejszyli potrzebę korzystania z kosztownych chemikaliów i nawozów.

Fora dyskusyjne: Godzina 15:00-17:30, niedziela 17 listopada
Mówcy:
• Hans Rudolf Herren, Prezes Biovision Foundation for Ecological Development i Millennium Institute
• Andre Frederick Leu, Wiceprezes International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM) i Prezes Organic Federation of Australia (OFA)
• Gian L. Nicolay, Koordynator na Afrykę, Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Szwajcaria

Młode i bardzo silne głosy. Jedenaścioro młodych przedsiębiorców – wybranych spośród 150 kandydatów z 50 krajów – rozpocznie Global Landscapes Forum w Warszawie od podzielenia się swoimi wspaniałymi pomysłami na zrównoważoną przyszłość. Młodzi ludzie zabiorą głos, aby dać inspirację do dyskusji i zachęcić innych młodych ludzi do wprowadzania zmian w swoich społecznościach. W Ugandzie przedsiębiorcy pracują nad przywracaniem wyniszczonych przez wojnę krajobrazów do stanu pierwotnego. W Kenii wykorzystuje się media społecznościowe do promowania dobrego wizerunku rolnictwa wśród kolejnych pokoleń. W Gambii młodzi ludzie szkolą rówieśników, aby ci mogli przejąć farmy ostryg od starzejących się rolników, a więc walczą zarówno z bezrobociem, jak i z zanikiem bioróżnorodności mórz.

Sesja „Młodzież: Przyszłość Zrównoważonych Krajobrazów” otworzy Forum w dniu 16 listopada o godzinie 9:00 CET na Uniwersytecie Warszawskim.
Przekaz wideo na żywo na www.landscapes.org/live-stream
Global Landscapes Forum, Warszawa, 16–17 listopada 2013 r.:
• Ponad 100 mówców
• Ponad 1000 delegatów
• Codzienne briefingi prasowe
• Globalna platforma dla światowych liderów, polityków, naukowców, przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i negocjatorów do spraw klimatu

Najważniejsi mówcy to między innymi: Rachel Kyte, Wiceprezes Banku Światowego ds. Zrównoważonego Rozwoju; the World Bank; Braulio Ferreira de Souza, Sekretarz Wykonawczy Konwencji ONZ o Różnorodności Biologicznej; Marcin Korolec, polski Minister Środowiska i Prezydent UNFCCC COP19; lista pozostałych mówców tutaj.

Najważniejsze sesje będą dotyczyć bezpieczeństwa żywnościowego, finansów, polityki i legislacji dotyczącej deforestacji, rozwoju obszarów wiejskich, planowania w skali krajobrazowej, rolnictwa przyjaznego dla klimatu, a także kwestii poza zakresem działań Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu i sytuacji po 2015 r.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA