20 lat ochrony ptaków

otop

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) – organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją – obchodzi właśnie 20-lecie swojego istnienia. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Z tej okazji przygotowano spot przybliżający działania towarzystwa. Lektorem, a także gościem w spocie została Krystyna Czubówna.

Spot został przygotowany przez Artcore i wyreżyserowany przez Artura Wyrzykowskiego, reżysera i scenarzystę filmu „Wszystko”, który jako pierwszy polski film finansowany przez internautów, miał premierę na wiosnę tego roku.
Jednym z największych sukcesów OTOP w czasie 20 lat istnienia było wyznaczenie w Polsce 141 ostoi ptaków o randze europejskiej i międzynarodowej (IBA), które po akcesji Polski do Unii zostały włączone w sieć obszarów Natura 2000. Kolejne ważne osiągnięcie OTOP to uruchomienie Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych na wzór programu brytyjskiego. Obecnie, po 11 latach, jest to olbrzymi program rządowy, część platformy Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. Na początku realizowany był przez 100 obserwatorów, teraz jest to kilka projektów monitoringowych obsługiwanych przez ponad 300 wolontariuszy ze strony OTOP.

Największym projektem prowadzonym przez OTOP jest czynna ochrona wodniczki, najbardziej zagrożonego ptaka śpiewającego Europy kontynentalnej. Jest to największy polski projekt ochrony gatunkowej, finansowany z unijnego funduszu Life.
OTOP, razem z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, włączył się w – zakończoną sukcesem w roku 2009 – kampanię przeciwko budowie trasy Via Baltica przez Dolinę Rospudy i inne ważne ostoje ptaków w północno-wschodniej Polsce. Obecnie OTOP stara się o lepsze lokalizacje lotnisk na Podlasiu i koło Warszawy, bierze udział w dyskusji na temat budowy zapory w Nieszawie, popiera także działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i inicjatywę obywatelską „Oddajcie Parki Narodowi”.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Po 20 latach istnienia OTOP to:

• Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody
• 174 ostoje ptaków (IBA), w tym 110 objętych regularnym monitoringiem zagrożeń
• 159 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem
• 2.500 nakładu kwartalnika “Ptaki”
• 800 wolontariuszy
• 2.000 członków
• 10.000 zadeklarowanych sympatyków
• 50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA