Aktualna kategoria: ‘Ochrona przyrody’

ISTOCK_RECYCLING_BINS_8col

10 powodów, dla których warto segregować

Na początku wakacji weszła w życie nowelizacja ustawy „śmieciowej”. Mówi ona o przejęciu przez gminy obowiązku odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania. Jednym z najlepszych sposobów gospodarowania odpadami jest recykling polegający na ich ponownym wykorzystaniu. Z recyklingiem związana jest segregacja, która w dużej mierze dotyczy zużytych opakowań. Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

bc_2013_hansa_logo_496_px

Zakończył się rajd Blue Corridor

W piątek, 18 października, w Petersburgu zakończył się „Blue Corridor 2013: Hansa”, rajd pojazdów napędzanych gazem ziemnym, który przemierzył 4200 kilometry wokół Morza Bałtyckiego odwiedzając 9 krajów: Finlandię, Szwecję, Danię, Niemcy, Polskę, Rosję, Litwę, Łotwę i Estonię.

wyłączam sprzęty

Eko gwiazdy na co dzień

Popularność to nie tylko błysk fleszy i czerwony dywan, to także moc wpływania na opinie innych osób. Coraz więcej gwiazd wykorzystuje swoją popularność, by promować szczytne cele oraz idee. Jedną z takich idei jest prowadzenie ekologicznego stylu życia. Możemy zaobserwować, że znane osoby angażują się w działania mające na celu promowanie postaw proekologicznych. Dla wielu z nich bycie EKO stało się nie tylko modą, ale także stylem życia. Jednak najważniejsze, że oprócz wspierania różnorodnych organizacji i fundacji proekologicznych, gwiazdy stosują rozwiązania eko na co dzień.

Drzewo

Zasadź drzewo i buduj przyszłość

Co roku na świecie wycinanych jest 12-15 mln hektarów lasów. Co minuta znika las naturalny, którego wielkość można porównać do 36 boisk do piłki nożnej, a co 3 lata wycinane są lasy tropikalne o powierzchni Polski. W dniu 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa.

Zielona

Poczuj klimat, poczuj zieleń!

Już 6 października br. podczas wydarzenia „Biegnij Warszawo” możesz połączyć pasję do biegania z dbałością o klimat i środowisko. Razem z Reni Jusis – ambasadorem akcji ekologicznej „ZIELONA SZNURÓWKA” zamanifestuj swoją troskę o naturę i promuj postawy pro-ekologiczne.

otop

Polowanie na pisklęta?

15 sierpnia rozpoczyna się sezon polowań m.in. na 4 gatunki kaczek i na podobne do nich łyski. Jednak w tym samym czasie wiele przeznaczonych do odstrzału ptaków wciąż opiekuje się puchatymi pisklętami. Czy odpowiedzialni za przepisy łowieckie zmienią prawo naruszające unijną Dyrektywę Ptasią?

NewBacsinLogo_Green

Unijny projekt BACSIN – wykorzystanie bakterii do oczyszczania skażonych terenów

Unia Europejska wspiera finansowo badania nad wykorzystaniem bakterii i innych mikroorganizmów do oczyszczania szkodliwych dla środowiska miejsc składowania odpadów. Przełomowe rozwiązania mogą pomóc w uwolnieniu od skażeń opuszczonych zakładów chemicznych, baz wojskowych, nieszczelnych kontenerów na paliwo i innych źródeł zanieczyszczeń środowiska w Europie. W latach 70-tych naukowcy odkryli, że niektóre typy bakterii mogą zostać użyte w celu eliminacji toksyn. Jednakże wiele odmian tych bakterii, „pożerających” zanieczyszczenia, mimo iż sprawdziło się w warunkach laboratoryjnych, nie poradziło sobie na terenach zanieczyszczonych.
Naukowcy z projektu BACSIN, wspomaganego finansowo przez Unię Europejską, poszukują sposobów na przedłużenie życia bakterii w wysoce toksycznych warunkach.

Logo OŚ

Recykling w praktyce – konferencje ekologiczne w Kielcach

Fundacja Odzyskaj Środowisko zaprasza na konferencje pod hasłem „RECYKLING DLA ŚRODOWISKA” w dniach 7-8 marca 2012 r., które odbędą się podczas targów EKOTECH – TARGI KIELCE (Kielce, ul. Zakładowa 1). Dnia 7 marca 2012 r. –odbędzie się konferencja Przetwarzanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Polsce. To spotkanie kierowane jest do osób zajmujących się tematyką ekologiczną, selektywną zbiórką elektrośmieci a także do samorządowców i recyklerów.
W programie: prezentacja „dobrych praktyk” w Czechach w konfrontacji z Polską rzeczywistością, edukacja ekologiczna i odpowiedź na kontrowersyjne pytanie: Czy recykling się opłaca? a także debata o systemie zbierania i przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

STEP_Logo_2

Unijne projekty w walce o przetrwanie pszczół miodnych

Nagłe, masowe wymieranie populacji pszczół na świecie, jest jedną z największych i najdziwniejszych zagadek natury tego stulecia. W 2007 roku, całe kolonie pszczół miodnych zaczęły ginąć – na początku w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Europie. Międzynarodowe organizacje są zaskoczone tak dużą skalą nagłego spadku populacji pszczoły miodnej. Wyginęła niemal połowa pszczół we Francji i jedna czwarta w Niemczech. Zaniepokojona możliwymi długoterminowymi konsekwencjami tego zjawiska, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i przemysłu żywnościowego, Unia Europejska podjęła kroki, by im zapobiec. W listopadzie 2011 roku, Parlament Europejski głosował za podjęciem bardziej stanowczych działań, aby chronić pszczoły w Europie. W ślad za powziętą rezolucją, podjęto liczne dodatkowe decyzje: zwiększono fundusze na badania i zaostrzono wymagania, co do oznakowania pestycydów oraz podjęto szereg inicjatyw zachęcających firmy farmaceutyczne do opracowywania produktów zwalczających choroby pszczół. Pośród inicjatyw fundowanych przez Unię Europejską, znajduje się również projekt BEE DOC.

Logo-forbioplast

Projekt FORBIOPLAST na rzecz ochrony naturalnych zasobów leśnych

Europejscy naukowcy, przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej, pracują w ramach projektu FORBIOPLAST, nad produktywnym wykorzystaniem odpadów drzewnych. Obecnie bowiem, ogromne ilości cennych produktów ubocznych generowanych w przemyśle drzewnym – takich jak wióry, trociny i pył drzewny – są bezpowrotnie tracone.
W celu zwiększenia ochrony światowych naturalnych zasobach leśnych, należy bezwzględnie znaleźć sposoby na lepsze wykorzystanie drewna, co pozwoliłoby na zmniejszenie wycinki lasów. FORBIOPLAST (Forest Resource Sustainability through Bio-Based-Composite Development) – czteroletni projekt, który otrzymał wsparcie w kwocie 4.317 000 euro z Unii Europejskiej, to próba znalezienia rozwiązania tego problemu.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA