Czas skończyć nagonkę na odnawialne źródła

Wind_Turbines_on_Ridge

Organizacje pozarządowe i zrzeszenia przedsiębiorców reprezentujące branżę OZE wystosowały list otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie odnawialnych źródeł energii. Wzywają w nim do zmiany dotychczasowej polityki oraz zaprzestania „oczerniania” odnawialnych źródeł w oczach społeczeństwa. Trzydzieści sześć organizacji, które podpisały się pod listem zaapelowało do Premiera o nowe, strategiczne i długoterminowe spojrzenie na politykę energetyczną Polski i zmianę stanowiska w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Czujemy się oszukiwani od wielu lat, podczas których przedstawiciele rządu, któremu Pan Premier przewodniczy, wmawiają nam i całej opinii publicznej, że energetyka odnawialna nie jest dobrym rozwiązaniem dla obywateli naszego kraju i gospodarki. – napisali sygnatariusze listu. Wśród nich znajdują się między innymi: Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych, Polska Izba Ekologii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne oraz organizacje ekologiczne.

Ich zdaniem, rząd straszy Polaków wzrostem cen energii z powodu odnawialnych źródeł energii, a równocześnie dopłaca ogromne środki do przemysłu wydobycia węgla. Podobne, gigantyczne wsparcie z budżetu państwa ma otrzymać planowana w Polsce energetyka jądrowa. Tymczasem to energetyka odnawialna, jako jedyna z tych technologii, dzięki początkowemu wsparciu ma szansę na to, że już w niedalekiej przyszłości nie będzie wymagać żadnego wsparcia, co oznacza najtańszą energię dla obywateli.

Organizacje wskazują także, że energetyka odnawialna to nie tylko koszty, ale też zyski związane z powstaniem w Polsce nowego rynku i miejsc pracy, rozwojem obszarów wiejskich, wzrostem innowacji i zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego poprzez m.in. zmniejszenie uzależnienia od importu surowców energetycznych.

Sygnatariusze listu domagają się od Premiera Tuska odrzucenia najnowszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, opublikowanego 31 grudnia: Przyjęcie systemu wsparcia w proponowanym kształcie będzie miało destrukcyjny wpływ na rynek źródeł odnawialnych w Polsce. Spowodują to nadmierne obciążenia administracyjne oraz zbyt duże ryzyko inwestycyjne związane z niepewnością rynku. W pierwszej kolejności z rynku odejdą mali gracze, lokalne, polskie firmy produkujące urządzenia oraz instalatorzy. – ostrzega Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC), jednego z sygnatariuszy listu.

Według Pawła Lachmana rozwiązania zaproponowane są korzystne tylko dla dużych koncernów energetycznych, które produkują „zieloną” energię w technologii spalania wielopaliwowego – współspalania węgla z biomasą; nieefektywnej i niestosowanej już w innych państwach Unii Europejskiej.

Oczekujemy, że rząd stworzy warunki do uczciwej debaty na temat planów rozwoju energetyki w Polsce i przestanie negować znaczenie odnawialnych źródeł energii w oczach obywateli. Warto zdecydować się na taki krok dla dobra społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że odnawialne źródła energii mogą odegrać w Polsce kluczową rolę w rozwoju gospodarki i przyczynią się do wzrostu zamożności społeczeństwa – podsumowuje Zbigniew Karaczun prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręgu Mazowieckiego, sygnatariusz listu otwartego do Premiera.

Stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie projektu ustawy o OZE i List do Premiera w załączeniu.

Więcej informacji na stronie: http://energetykaobywatelska.com/

Źródło: http://www.wwf.pl/

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA replica rolex