Czysta przestrzeń – wspólne dobro

footer_sg_bg

W konkursie Tu Jest Brudno zwyciężyła warszawska Skarpa Ursynowska, jednak proekologiczna postawa łodzian sprawiła, że organizatorzy akcji postanowili posprzątać dodatkowo w dwóch różnych miejscach w Łodzi. Wielkie sprzątanie dzikiego wysypiska przy ul. Maszynowej 1 oraz przedświąteczne porządki w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego odbędą się już w najbliższą niedzielę – 11.12.2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu Tu Jest Brudno za nami. Akcja miała na celu wyłonienie miejsc publicznych, które według internetowej społeczności powinny zostać posprzątane. Użytkownicy specjalnie stworzonej strony internetowej mogli głosować na nie przez 8 tygodni. Całkowity patronat nad akcją objęła marka Jan Niezbędny. Zgłoszono wiele miejsc. Ich ilość oraz skala prezentowanych zanieczyszczeń pokazały organizatorom ogrom problemu i potwierdziły, że Polacy chcą korzystać z czystych i uporządkowanych terenów wspólnych. Ostatecznie w konkursie zwyciężyła Skarpa Ursynowska w Warszawie, z której wywieziono 2 tony śmieci.
Emocje wzbudził także teren Dworca PKP Łódź Chojny, który został zgłoszony do konkursu, a jego stan do dnia remontu (odbył się w trakcie trwania konkursu), był oceniany przez pasażerów i mieszkańców Łodzi bardzo krytycznie. Obecnie miejsce to w niczym nie przypomina tego sprzed kilku tygodni. W ramach prowadzonego remontu budynek i jego okolice zostały uprzątnięte przez zarządcę terenu. Proekologiczna postawa łodzian, ich determinacja i zaangażowanie w akcję Tu Jest Brudno, skłoniła jednak organizatorów konkursu i zarządcę PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Łodzi, do kontynuowania rozmów na temat tego, co wspólnie można zrobić na rzecz utrzymania czystości innych terenów kolejowych w Łodzi.
Szybko wspólnie wyłoniono taki obszar – dzikie wysypisko znajdujące się przy ul. Maszynowej 1 w Łodzi, gdzie w pobliżu torów kolejowych składowane są nie tylko worki ze śmieciami, ale także stare meble czy gruz. Teren ten sąsiaduje bezpośrednio z osiedlem domów jednorodzinnych, a z drugiej strony z ogródkami działkowymi. Przez środek wysypiska prowadzi ścieżka z której korzystają mieszkańcy. I właśnie z tym terenem, w porozumieniu z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Łodzi, już w najbliższą niedzielę, tj. 11.12.2011 r., zmierzy się ekipa Jana Niezbędnego, marki która od początku patronuje akcji Tu jest brudno.
Równolegle do akcji prowadzonej na ul. Maszynowej, druga kilkunastoosobowa ekipa Jana Niezbędnego pojawi się na terenie Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie od godz. 9:00 prowadzone będą prace porządkujące teren zielony przed zimą. Znikną stamtąd papiery, butelki i inne śmieci, a wolontariusze i ekipa Jana Niezbędnego, będą także zachęcać spacerujące osoby do dbałości o czystość również na tego typu terenach.
Obydwie akcje mają charakter otwarty, dlatego każdy, kto chce przyjść i pomóc w sprzątaniu jednego z tych dwóch terenów jest mile widziany. Organizatorzy przygotowali już zapas worków na śmieci i rękawic dla wszystkich chętnych.

Więcej informacji dotyczących konkursu: www.tujestbrudno.pl

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA