Dow debatuje o przyszłości gazu łupkowego podczas VIII Forum Energetycznego w Sopocie

gas

Robert Stankiewicz, Prezes Zarządu Dow Polska podkreślił znaczenie odpowiedzialnego wykorzystywania chemikaliów przy wydobyciu gazu łupkowego
Sopot, 18 grudnia, 2013: Dow Polska Sp.z o.o. (NYSE: DOW) wzięło udział w VIII Forum Energetycznym w Sopocie. Robert Stankiewicz, Prezes Zarządu Dow Polska, prezentował politykę firmy dotyczącą bezpieczeństwa wykorzystywania substancji chemicznych w procesach związanych z wydobywaniem gazu łupkowego, podczas sesji plenarnej pt. Co dalej z gazem łupkowym – europejska szansa czy złudzenie?

Gaz łupkowy może stać się bardzo ważną częścią europejskiego mixu energetycznego. Polityka energetyczna powinna wspierać odpowiedzialne poszukiwanie i wydobycie znacznych złóż gazu łupkowego w Europie. Robert Stankiewicz zaprezentował przykłady działalności Dow wspierające procesy wydobycia gazu łupkowego.

„Bazując na naszym doświadczeniu na różnych rynkach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zachęcamy do przyjęcia najwyższych standardów podczas przygotowywania do odwiertu, montażu obudowy i dowiercenia się do złóż, w procesach zarządzania chemikaliami i stratami wody za pomocą odpowiednich regulacji. W naszej ocenie, takie podejście do procesu wydobycia gazu łupkowego może przyczynić się do wzrostu gospodarczego” – powiedział Robert Stankiewicz. „Proces pozyskiwania gazu łupkowego musi być prowadzony z poszanowaniem obaw społecznych dotyczących bezpieczeństwa odwiertów, ochrony zasobów wodnych, uzdatniania wód pozyskiwanych w procesach wydobywczych, użytkowania gruntów oraz niedogodności dla lokalnych społeczności. Kwestie te powinny być poruszane w sposób otwarty i transparenty” – dodał Stankiewicz.

Dow, jako globalny dostawca chemikaliów dla producentów energii, zachęca do zacieśnienia współpracy między firmami z branży chemicznej, usługodawcami, operatorami i administracją publiczną. Celem jest znalezienie najlepszych rozwiązań i rozwinięcie standardowych dokumentów bezpieczeństwa chemicznego dla szczelinowania hydraulicznego opartych o rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Firma popiera także pełną jawność w kontekście chemikaliów użytych w procesie szczelinowania hydraulicznego w Europie.

„Naszym zdaniem, współpraca między różnymi stronami procesu wydobywania gazu łupkowego powinna prowadzić do opartego o fakty dialogu ze społeczeństwem,” – stwierdził Stankiewicz. „Jest to bardzo ważny aspekt, który wpływa na rozwój technologii gazu łupkowego w Europie, gdzie szacuje się, że występują znaczące zasoby gazu łupkowego na skalę globalną.”

Dow to firma z ponad 100-letnią tradycją działająca na najważniejszych rynkach sektora chemicznego, w tym w Polsce, gdzie jest obecna od ponad 40 lat. Długoletnia historia firmy zobowiązuje do prowadzenia odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do chemikaliów używanych w procesie pozyskiwania i wydobywania źródeł energii. Dow promuje także najwyższe standardy na wszystkich etapach wydobycia: przygotowania do odwiertu, montażu obudowy i dowiercenia się do złóż.

Forum Energetyczne w Sopocie to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń dotyczących branży energetycznej i platforma ważnych dyskusji traktujących o rynku energii. W tegorocznej edycji forum uczestniczyło ponad 500 gości – reprezentantów biznesu, wiodących ekspertów i ważnych polityków z Polski i zagranicy.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA