Finał Konkursu „Współpraca kluczem do ochrony środowiska – szkolne centrum recyklingu”

fundacja_2RGB

Konkurs skierowany był do Placówek Oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, rozpoczął się 25 września Konferencją, na której organizatorzy inspirowali do działania na rzecz ekologii i jednocześnie ukazywali realne możliwości prowadzenia zbiórki i prawidłowego zagospodarowania odpadów. Fundacja Odzyskaj Środowisko zapewniła materiały edukacyjne oraz bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii, które pozostają w Szkołach i zbiórka będzie kontynuowana.

Biorąc pod uwagę założony cel kampanii i planowany efekt ekologiczny, ocenie konkursowej podlegały 4 Kategorie Konkursowe:

A – Działania Edukacyjne;

B- Quiz wiedzy ekologicznej;

C- Masa zebranych ELEKTRYCZNYCH ŚMIECI;

D- Masa zebranych zużytych Baterii;

Pojęte przez Szkoły działania i ich współpraca z Gminami oraz lokalnym środowiskiem zostały podsumowane Raportach z Działań Edukacyjnych. Wśród prowadzonych działań realizowane były: kąciki edukacyjne gazetki szkolne, plakaty zamieszczane na gminnych tablicach ogłoszeń, konkursy wiedzy recyklingowej, plastyczne, recytatorskie, prelekcje, spotkania z ekspertami ds. gospodarki ODPADAMI, warsztaty w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Piekoszowie.

Kategoria „Quiz wiedzy ekologicznej” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – ponad 5500 prawidłowych odpowiedzi i wzbudziła bardzo duże emocje. Nagrodziliśmy 20 uczniów, którzy najszybciej udzielili prawidłowych odpowiedzi na zamieszczone pytania. Prawidłowe odpowiedzi można było odnaleźć w opracowanych przez Fundacje materiałach edukacyjnych.

Praktyczna część konkurs to zbiórka Elektrycznych Śmieci i Zużytych Baterii, w której liczyła się przede wszystkim współpraca z Gminą, rodzicami, sąsiadami. Rekordowy efekt udało się osiągnąć Szkole Podstawowej im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie – 16 kg/ ucznia zebranych Elektrycznych Śmieci. Zbiórka zużytych Baterii to kolejne rekordy i wysokie efekty, Młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach zebrała 251 kg

Oto najlepsi z najlepszych

I Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach
II Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
III Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie
IV ZPO Szkoła Podstawowa w Kozubowie
V Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej

Zgodnie z Regulaminem Laureaci otrzymają pomoce szkolne dostosowane do etapu kształcenia

Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

Gratulujemy zwycięzcą i zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu w dniu 27 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce, szczegóły na www.szkolnecentrumrecyklingu.pl oraz www.odzyskajsrodowisko.pl Projekt Współpraca kluczem do ochrony środowiska – Szkolne Centrum Recyklingu jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, przez firmę MB Recycling oraz spółkę not for profit ELEKTRYCZNE ŚMIECI.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA