Gdy pada przydadzą się separatory

separatory produktów ropopochodnych

Czym są separatory? Jakieś skojarzenia? Na pewno urządzenia do oddzielania. Ale czego? Zacznijmy od początku…

Pada deszcz, coraz bardziej ulewny. Na chodnikach zbierają się kałuże, strumyki wody lecą po jezdni do studzienek kanalizacyjnych. Czy to na pewno woda? Z czystością i przejrzystością nie ma nic wspólnego. Woda deszczowa, jaka pada w mieście na jezdnie i chodniki jest pełna substancji zanieczyszczających. Jakich? Dużo jest w niej piasku i żwiru, pyły przemysłowe, a także różnego typu produkty ropopochodne. To właśnie ich oddzielaniem zajmują się separatory. Czy są niezbędne? Tak, bo w przeciwnym wypadku do kanalizacji trafiałyby ścieki o bardzo wysoki stopniu zanieczyszczenia.

separatory produktów ropopochodnych

separatory produktów ropopochodnych

Jakie separatory produktów ropopochodnych są dostępne na rynku?

Wśród separatorów służących do oczyszczania wody z produktów ropopochodnych można wyróżnić dwa rodzaje. Jest to separator typu NGP oraz typu NGP-S. Różni je także wydajność, którą określa się, wyznaczając objętość wody, jaka może zostać przepuszczona przez separatory w ciągu jednej sekundy. Wartości te wahają się od jednego litra do siedemdziesięciu litrów. Niezależnie od typu separator może być umieszczony w zbiorniku poziomym lub pionowym, co znacznie zwiększa zakres jego użycia i przydatność dla potencjalnego nabywcy.

Gdzie separatory produktów ropopochodnych są niezbędne?

Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco logiczna. Separatory produktów ropopochodnych montuje się przede wszystkim w tych miejscach, gdzie stężenie tego typu substancji jest wysokie, a co za tym idzie, wysokie jest też ryzyko zanieczyszczenia nimi ścieków. W związku z tym separatory NGP oraz typu NGP-S montowane są na stacjach benzynowych, parkingach, stacjach naprawy pojazdów, zajezdniach i innych tego typu miejscach. Na szczęście nie musimy w tej kwestii polegać wyłącznie na trosce o środowisko przejawianej przez właścicieli np. stacji benzynowej. Kwestia separatorów regulowana jest na mocy specjalnych przepisów znajdujących się w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Jak działają separatory?

Separatory produktów ropopochodnych mogą być dwojakiego rodzaju. Są to separatory koalescencyjne oraz separatory grawitacyjne. Omówmy pokrótce sposoby ich działania. Separatory pierwszego typu mają wkład koalescencyjny, który pozwala na odseparowanie cząsteczek węglowodorów, które mają za małą masę, by oddzielić je w inny sposób. Wypreparowane węglowodory są transportowane do drugiej, górnej części urządzenia. Separatory grawitacyjne pozwalają oddzielić dwa rodzaje cieczy lub ciecze i ciała stałe. Zwykle stosuje się je do oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń olejowych poprzez flotację i sedymentację. Procesy te zachodzą w pierwszej części separatora, w drugim zbiorniku ścieki są oczyszczanie do takiej postaci, by bez szkody dla środowiska mogły trafić do kanalizacji. Dodatkowym elementem są zawsze alarmy wskazujące na za wysoki poziom zanieczyszczenia. Oznacza to, że trzeba opróżnić separator przed kontynuacją oczyszczania.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA