Globalne ocieplenie – realne zagrożenie?

Globalne ocieplenie i wpływ na klimat - czy naprawdę nam zagraża?

Globalne ocieplenie to temat, który jak bumerang powraca do czołówek telewizyjnych wiadomości i na pierwsze strony opiniotwórczej prasy, a także tej brukowej. Mówią o tym zjawisku wszyscy. Czy rzeczywiście jednak nasz klimat się zmienia? Czy grozi nam globalne ocieplenie?
Zmiany klimatyczne to naturalny proces, jeden z wielu zachodzących na ziemi na przestrzeni miliardów lat. Najlepszy dowód to epoka lodowcowa, po której mamy dziś niewielkie pozostałości. Aż trudno nam sobie dziś wyobrazić, że obszar dzisiejszej Polski pokryty był całkowicie lodem i panował tu klimat jak na biegunie. Ta zmiana to najlepszy dowód na to, że ewolucje klimatyczne mogą sprzyjać rozwojowi ziemi. Jak będzie wyglądało to w przyszłości? Jakie zmiany klimatu możemy dziś zaobserwować?

Globalne ocieplenie: co to takiego?
Zanim bliżej przyjrzymy się zachodzącym na ziemi zmianom klimatycznym, warto sobie uświadomić, że mianem globalnego ocieplenia określane są tak naprawdę dwa zjawiska. Jednym jest zaobserwowany już wzrost temperatury w atmosferze otaczającej powierzchnię ziemi, a także zwiększona nieco temperatura wód oceanicznych. To są fakty i co do tego nikt nie może mieć wątpliwości. Jednak globalnym ociepleniem nazywane są też przewidywane w przyszłości zmiany. I tutaj pojawiają się spory, bo hipotezy poszczególnych naukowców i ośrodków badawczych znacznie różnią się między sobą. Przeciwnicy teorii globalnego ocieplenia nazywają ją nawet pogardliwie wróżeniem z fusów i twierdzą, że jest ona fikcją stosowaną do osiągania konkretnych celów globalnej polityki. Są też klimatolodzy twierdzący, że kierunku przyszłych zmian nie sposób przewidzieć. Wedle ich opinii równie prawdopodobne jest globalne ocieplenie jak i stopniowe ochładzanie się klimatu. Ostatnie zimy w Europie zdają się przemawiać za ta teorią.

Co spowodowało globalne ocieplenie?
Dość niewielkie rozbieżności panują natomiast w kwestii przyczyn zmian klimatycznych, jakie już zaobserwowaliśmy. Prawdopodobnie globalne ocieplenie jest efektem rozwoju cywilizacyjnego, który znacząco przyśpieszył w XIX wieku, kiedy to świat Zachodni wkroczył w erę przemysłową. Gwałtowna industrializacja i urbanizacja ogromnych przestrzeni ziemi zwiększyła emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Przyczynił się do tego także bardzo intensywny rozwój motoryzacji. Na globalne ocieplenie mają też wpływ czynniki naturalne, wśród których na pierwszy plan wysuwają się działania wulkanów.

Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie

Czy globalne ocieplenie będzie postępować i jakie są tego konsekwencje?
Naukowcy cały czas spierają się o to, jak będzie wyglądał klimat na ziemi w ciągu najbliższych kilkuset lat. Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ zmiany klimatyczne są efektem ogromnej liczby zmiennych. Trudno przewidzieć, jak zmieni się nasza cywilizacja i jakie to będzie miało konsekwencje dla klimatu. nie wiemy też jeszcze, jaka rolę odgrywają czynniki naturalne. Prawdopodobne jest natomiast, że w ciągu najbliższego stulecia nie spotka nas katastrofa klimatyczna: lodowce nie stopnieją i nie zaleją ziemi, jak prognozują najbardziej skrajni politycy.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA