„Green Dreams Around the World”

Green Dreams - plakat

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej kampanii „Green Dreams Around the World”. Jej głównym celem jest oddanie głosu mieszkańcom naszej planety, by wypowiedzieli się na temat ekologicznej przyszłości Ziemi. Jej wizję można przedstawić w krótkich, jednominutowych filmach nagranych przy pomocy kamer, aparatów cyfrowych czy zwykłych telefonów komórkowych. Nagrania zostaną następnie umieszczone na ogólnej stronie kampanii, wśród zapisków uczestników z całego świata. Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu oraz jego promocji na Waszych stronach internetowych. Wszystkim partnerom, którzy zadeklarują swoje wsparcie kampanii, gwarantujemy publikację logo na wszystkich materiałach promocyjnych akcji (ulotki, plakaty, koszulki, roll-upy, banery). Koordynatorem kampanii w Europie Środkowej i Wschodniej jest Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. – jeden z międzynarodowych ośrodków szkoleniowych dla władz lokalnych, działający w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR).
Zielona przyszłość
Zrównoważony rozwój to ekologiczny rozwój, a więc taki, który w takim stopniu korzysta z przyrody, aby jej zasoby mogły jeszcze służyć przyszłym pokoleniom. Ziemia jest naszym wspólnym domem, ale niestety bardzo często o tym zapominamy i nie troszczymy się o nią należycie. Tak jak dom, Ziemia ulega zabrudzeniu i zniszczeniu – cierpi nie tylko człowiek, ale i zwierzęta oraz rośliny. Problem ekologii i poszanowania środowiska stał się niezwykle ważny w XX wieku, kiedy to okazało się, że poprzez szkodliwą działalność człowieka i brak poszanowania dla dóbr natury, nasza Ziemia ulega powolnej samozagładzie: wymierają ostatnie gatunki zwierząt; podnosi się temperatura atmosfery, która staje się coraz bardziej zanieczyszczona; zielone tereny ulegają wylesianiu i zaczyna także brakować wody pitnej. Dbanie o środowisko powinno być priorytetem, gdyż w takim otoczeniu, jakie po sobie pozostawimy, przyjdzie żyć naszym dzieciom i wnukom. Takiego właśnie podejścia uczy koncepcja zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu taki rozwój społeczny, który szanuje naturalne otoczenie człowieka, jakim jest środowisko. Podczas Rio+20, liderzy z całego świata odnowią swe polityczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój, oszacują postęp i ocenią jego braki, a także podniosą nowopowstałe kwestie i kolejne wyzwania dla ludzkości. Konferencja skupia się głównie na zagadnieniach zielonej ekonomii i eliminacji biedy oraz ram instytucjonalnych dla zrównoważonego rozwoju.
Jakie jest Twoje Zielone Marzenie?
Jest to główne pytanie kampanii, która zbiera nagrania i opisy pomysłów na ekologiczną przyszłość nadchodzących lat, które następnie zostaną zaprezentowane w internecie oraz rozpropagowane przez media na całym świecie. Nagrania, od 20-sekundowych do 1-minutowych, utrwalone telefonami i aparatami cyfrowymi zostaną zaprezentowane na Youtube i Facebooku, a następnie podzielone na 14 tematycznych działów, stworzą prawdziwą galerię marzeń ludzkich. Ich rezultatem będzie również ogólnoświatowa sieć społeczna, ładowana w 100 procentach tylko pozytywną energią, mająca decydujący wpływ na zmiany toczące się wokół nas.
Przyłącz się do kampanii!
Jeśli ważna jest dla Ciebie przyszłość naszej Ziemi, przyłącz się do nas:
1. Przygotuj swoje 20-60-sekundowe nagranie sfilmowane przez współpracowników, przyjaciół lub rodzinę i plik prześlij do organizatorów – Twój film umieścimy na ogólnym profilu My Green Dream (www.youtube.com/greendreamcifal) wśród innych nagrań ludzi z całego świata.
2. Wypełnij załączony do ulotki krótki formularz wraz z opisem i zostaw u swojego opiekuna (nauczyciela) lub wrzuć do specjalnie przygotowanej skrzynki „My Green Dream” (dla uczniów szkół).
3. Wyślij swój opis bezpośrednio e-mailem na adres: cifal@plock.eu
Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronach organizatorów – ich autorzy otrzymają ekologiczne zielone T-shirty z logo kampanii, zaś zwycięzcy konkursu plastycznego atrakcyjne nagrody.
CIFAL Płock – jeden z międzynarodowych ośrodków szkoleniowych dla władz lokalnych, działający w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR). Obecnie sieć składa się z dziewięciu stowarzyszonych Centrów CIFAL: w Atlancie (USA), Kurytybie (Brazylia), Durbanie (RPA), Findhorn (Wielka Brytania), Jeju (Korea Południowa), Kuala Lumpur (Malezja), Quagadougou (Burkina Faso), Szanghaju (Chiny) i Płocku.
CIFAL Płock: www.cifalplock.eu, Zielone Marzenie w Polsce: www.greendreams.pl/,
Green Dream na You Tube: www.youtube.com/greendreamcifal, Oficjalna strona kampanii: http://green-dream.co.uk/

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA