INFORMACJE

Greene.pl to serwis o ekologii. Przedstawiamy problemy i nowoczesne rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej naszej planety.

Ekologia a ochrona środowiska

Ekologia to dziedzina biologii, badająca stosunki między organizmami i ich zespołami, a ich żywym i martwym środowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich słów: oikos ‘dom’ i logos – ‘słowo, nauka’; dosłownie zatem ekologia oznacza naukę o miejscu życia organizmów (środowisku). Ochrona środowiska to zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona środowiska to również utrzymywanie otoczenia w czystości, minimalizacja zanieczyszczeń, czy zużywania mediów takich jak woda, energia cieplna itp.

Dlaczego ekologia jest ważna?

Obecnie na każdym kroku słyszymy o problemach związanych z ekologią i ochroną środowiska, np. o globalnym ociepleniu. Modne też jest nadużywanie pojęć typu produkt ekologiczny w reklamach w celu uzyskania większej sprzedaży danego produktu, np. na opakowaniu plastikowej zabawki dla dziecka, która niestety będzie rozkładać się bardzo długo. Jednakże moda na torby papierowe zamiast plastikowych reklamówek jest jak najbardziej ekologiczna i przyjazna środowisku.

Dla niektórych ludzi ważne jest, jaki świat zostawimy przyszłym pokoleniom. Inni podkreślają zgubny wpływ zanieczyszczeń na obecną populację i klimat. Musimy zdać sobie sprawę z konieczności ochrony gleby, wody i powietrza. Należy obowiązkowo zmniejszyć ilość odpadów i śmieci, a poszukiwać bezpiecznych dla środowiska sposobów pozyskiwania energii.

Ekologia związana jest nieodzownie także z gospodarką. Z punktu widzenia firm, polityka ekologiczna pozwala na ograniczenie kosztów operacyjnych prowadzenia działalności (np. zużycie prądu, papieru itp.) co przekłada się na oszczędności finansowe, a co najważniejsze kształtuje proekologiczny wizerunek firmy. Ponadto, kiedy tworzone są nowe oczyszczalnie ścieków

czy wprowadza się „bio” dodatki do paliw, otrzymujemy nowe miejsca pracy. Ekologia zatem nie tylko jest ważna i konieczna, ale także się opłaca.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA replica rolex