Klimat: polityka międzynarodowa a kwestie klimatyczne

polityka międzynarodowa wobec zmian klimatycznych

Klimat to od dawna nie tylko naturalne zjawisko geograficzne. Zajmują się nim nie tylko klimatolodzy, choć wciąż oni przodują w tej tematyce. Klimat i zmiany klimatyczne na ziemi coraz częściej zajmują też polityków i to na szczeblu międzynarodowym. Jak wygląda dziś klimatyczna polityka i czy jest potrzebna?

Dziś na arenie międzynarodowej rozwiązywane są niemal wszystkie problemy, jakimi wcześniej zajmowano się lokalnie. To jeden ze skutków procesów globalizacji, tak charakterystycznych dla naszych czasów. Polityka już dawno przeniosła się z poziomu państw narodowych, tak charakterystycznych dla dwudziestego wieku. W wieku dwudziestym pierwszym podmiotami polityki, także tej dotyczącej klimatu są ponadnarodowe organizacje oraz korporacje rządzące światowym biznesem. Wzajemne powiązania tych podmiotów są często niejednoznaczne i trudne do zrozumienia dla przeciętnego człowieka. Spróbujmy jednak przyjrzeć się bliżej kto i w jaki sposób zajmuje się klimatem. A także – co z tego wynika.

Kup pan emisję

Emisja gazów cieplarnianych to chyba najczęściej powtarzane hasło na międzynarodowych debatach dotyczących klimatu i zmian klimatycznych. Unia Europejska przyjęła strategię, której celem ma być zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co ma zapobiec dalszym niekorzystnym zmianom klimatu takim jak globalne ocieplenie. Problem ten dotyczy szczegółowo wyselekcjonowanych fabryk i zakładów przemysłowych, a w dalszej kolejności ograniczania emisji dwutlenku węgla obejmą kolejne sektory gospodarki. Co zrobić, gdy dany zakład przemysłowy przekroczy dopuszczalny limit? Może zakupić dodatkowe prawa od firmy, która nieco zaoszczędziła. To obecnie fundament unijnej polityki klimatologicznej.

emisja dwutlenku węgla CO2

emisja dwutlenku węgla CO2

Nowe źródła energii

Elementem polityki międzynarodowych organizacji oraz najlepiej rozwiniętych państw świata jest też promocja odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Dlaczego się tym zajmują? Problemem coraz częściej podnoszonym na forum międzynarodowym jest rabunkowa gospodarka surowcami naturalnymi, w tym surowcami energetycznymi. Organizacje międzynarodowe promują tez tak zwane ekologiczne źródła energii, jak kolektory słoneczne, elektrownie wodne i wiatrowe i inne.

Po co to wszystko czyli okiem sceptyka

Z jednej strony media ogromnie kibicują każdej proekologicznej inicjatywie, która ma zapobiec katastrofie wywołanej zmianami klimatu. Tymczasem sceptycy przekonują, że nie ma podstaw do alarmowania o globalnym ociepleniu i innych negatywnych zjawiskach, które mają być tak fatalne w skutkach. Nie brak takich, ktorzy w akcjach ekologów widza po prostu koniunkturalizm i chęć zysku, a ekologię uważają za wysoce zyskowny biznes. Przyjrzyjmy się ich argumentom. Rzeczywiście, widać wyraźną korelację między wynikami badań klimatologów a finansowaniem ośrodków badawczych. Pracownicy ośrodków finansowanych grantami unijnymi niemal zawsze potwierdzają, że grozi nam globalne ocieplenie. tymczasem wyniki w bardziej niezależnych ośrodkach są zgoła odmienne i mówią nawet o stopniowym spadku średniej temperatury. Dały się też zauważyć związki między konkretnymi rozstrzygnięciami międzynarodowymi i nowymi przepisami a interesami biznesowymi międzynarodowych korporacji. Wygląda na to, że niezależnie od przyczyn, klimat jeszcze długo będzie przedmiotem międzynarodowych debat.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA