Kolektory słoneczne: podział i specyfikacja

kolektory słoneczne

Obecnie kolektory słoneczne stają się bardzo popularnym zastosowaniem uzyskiwania energii. Jeszcze kilka lat temu nie były one tak popularne jak teraz a przeszkodę stanowiła zaporowa cena, obecnie nie jest to już tak wielki koszt a zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku i sprzyjające warunki dopłat jakie można uzyskać zachęcają coraz większe ilości osób do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Wedle statystyk i prognoz prowadzonych przez państwo do 2020 roku wykorzystanie alternatywnych źródeł energii powinno wzrosnąć do 15%. Aby uzyskać taki wynik ludzie powinni w większym stopniu wykorzystywać dostępne źródło energii jakim jest słońce. Kiedyś pojęcie kolektor słoneczny kojarzył się wyłącznie z kolektorem płaskim. Dziś mamy dużo większy wachlarz rozwiązań technologicznych zarówno wspomnianych już kolektorów płaskich jak i łatwiejszy dostęp do nowych rozwiązań i technologii.

Kolektory słoneczne – jak można je podzielić?

Ogólnie kolektory słoneczne można podzielić na kolektory słoneczne powietrzne i kolektory słoneczne cieczowe. Kolektory słoneczne powietrzne -mają zastosowanie w systemach ogrzewania powietrznego i służą do wstępnego podgrzewu powietrza, które w następnym etapie zostaje dogrzane dzięki urządzeniu pracującemu w sposób tradycyjny. Nie mają one zbyt wielu zalet ze względu na bardzo niską wymianę ciepłą i dlatego spotyka się je sporadycznie w instalacjach solarnych. Dużym plusem jest to że pracują w niskiej temperaturze i ich zastosowanie pozwala na podgrzewanie powietrza bez zbędnego budowania instalacji z pośrednim czynnikiem, stosowania wymienników itp. Kolektory słoneczne-cieczowe mają większą sprawność od opisanych wyżej kolektorów powietrznych, pozwalają na szersze zastosowanie w instalacjach grzewczych. Wyróżnia się dwa rodzaje kolektorów tego typu są to kolektory płaskie i kolektory rurowe próżniowe. Kolektor płaski jest zbudowany jako konstrukcja zazwyczaj nierozbieralna, monoblokowa. Składa się z obudowy nośnej która ma za zadanie mocować wszystkie elementy, wykonana zazwyczaj jest jako suma elementów z cynkowo-aluminiowej dennej blachy, profilowanej ramy z aluminium oraz kątownika ozdobnego bądź spełniającego tą samą rolę profilu uszczelniającego.

kolektory słoneczne

kolektory słoneczne

Wszystkie elementy metalowe są jeszcze dodatkowo malowane proszkowo na ciemniejszy kolor, ma to za zadanie zminimalizowanie strat ciepła przez obudowę. Zasadniczą funkcję izolacyjną spełnia zlokalizowana na samym spodzie zaraz ponad blachą denną płyta izolacyjna. Najczęściej jako warstwa izolacyjna stosowany jest poliuretan lub wełna mineralna czyli materiały odporne na wysoką temperaturę kolektora. Przy wyborze kolektora należy się również kierować grubością warstwy. Tak jak w przypadku innych urządzeń tego typu, także kupując kolektory słoneczne należy kierować się międzynarodowymi certyfikatami bezpieczeństwa i jakości, a także renomą producenta. Nawet, jeśli wiąże się to z nieco wyższą ceną. W dłuższej perspektywie będzie to dobra inwestycja.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA