Kolektory słoneczne – wydajne źródło „zielonej” energii

kolektory słoneczne

Odejście od energetyki opartej na spalaniu paliw kopalnych i zastąpienie jej źródłami energii niepowodującymi emisji gazów cieplarnianych skutkuje rosnącym zainteresowaniem kolektorami słonecznymi. Dzięki dotacjom do instalacji nowych kolektorów pozwalającym w łatwiejszy sposób sfinansować przydomową ciepłownię, jest to szczególnie atrakcyjna inwestycja dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także gospodarstw i budynków mieszkalnych.

Energia Słońca w zaprzęgu.

Instalacje pozwalające wykorzystać ciepło słoneczne są nie tylko masowo stosowane w południowej Europie, lecz zyskują popularność nawet w Skandynawii. W Niemczech, kraju o podobnych uwarunkowaniach meteorologicznych jak Polska, rząd federalny wspiera program mający na celu instalację paneli na dachach jednego miliona prywatnych i publicznych budynków! Rosnąca wydajność kolektorów słonecznych pozwala na wykorzystanie do ogrzewania budynków i wody użytkowej nawet 60-70% promieniowania padającego na powierzchnię absorberów.

Technologie na dachach.

Rozpowszechnione są płaskie kolektory cieczowe, składające się z absorbera z miedzianej blachy, pokrytej warstwą tlenku tytanu lub chromu. Nad absorberem znajduje się szyba, wykonana z hartowanego szkła solarnego, któremu wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego zapewnia niska zawartość tlenku żelaza (Fe2O3). Przed utratą ciepła z kolektora słonecznego chroni izolacja pod absorberem i na bocznych powierzchniach, wykonana z wełny mineralnej. Panel zamknięty jest w obudowie aluminiowej z otworami odpowietrzającymi i wyprowadzającymi miedziane rury absorbera. Alternatywną technologią są kolektory próżniowe, które można instalować również na płaskich dachach lub elewacjach bez stosowania skomplikowanych systemów mocowania. Są one bardziej wydajne niż płaskie panele, ponieważ znakomitą izolację cieplną zapewnia próżnia w rurach, w których zamknięte są elementy absorbujące. Szklane rury zamocowane obok siebie w szynie zbiorczej mogą być obracane dla zapewnienia optymalnego nasłonecznienia. Wydajność tych nowoczesnych kolektorów słonecznych jest nawet o 30% wyższa od tradycyjnych płaskich. Ponadto w przypadku awarii, można wymienić pojedynczą rurę co obniża koszty konserwacji układu.

Podwójna korzyść z kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne to nie tylko ekologiczna energia dostępna bez podłączania budynku do sieci przesyłowej. Ich koszty można obniżyć, korzystając z kredytu dotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach pożyczki udzielanej przez Banki Spółdzielcze i Bank Ochrony Środowiska, umarza się 45% kwoty niezbędnej do sfinansowania projektu instalacji solarnej, zakupu i montażu kolektorów słonecznych, zakupu automatyki i ciśnieniomierza. Kredyt udzielany jest spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym, a urządzenia i projekty muszą być zgodne z określonymi przez NFOŚiGW normami. Warto zainteresować się kolektorami słonecznymi, ponieważ dotację w ramach tego programu będą udzielane tylko do 2014 roku.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA