Miedź a energia odnawialna

Copperalliance-Poland

Jednym z najpoważniejszych problemów ekonomicznych współczesnego świata jest wyczerpywanie się zapasów paliw kopalnych, a co za tym idzie konieczność znalezienia alternatywnych źródeł energii. Jak pokazuje raport opracowany przez organizację Renewable Energy Policy Network for the 21st Century kraje wysoko rozwinięte i rozwijające się coraz aktywniej dążą do realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł. Tymczasem bez względu na to czy energia pochodzi ze słońca, wiatru czy wody łączy ją jeden element – zastosowanie miedzi. Popularność miedzi w tych rozwiązaniach bierze się z bardzo dobrego przewodnictwa zarówno elektrycznego cieplnego tego materiału, jego odporności na korozję wywołaną czynnikami atmosferycznymi, łatwości zastosowania w produkcji, szczelności w przypadku łączenia przez lutowanie, wytrzymałości, trwałości oraz ekologiczności – miedź nadaje się w 100% do recyklingu. Elementy wykonane z miedzi są niezbędne w instalacjach solarnych i wiatrowych, pojazdach hybrydowych, czy zakładach działających w oparciu o energię wody, energię biotermalną bądź biomasę i stosowane są zarówno w wyposażeniu elektrycznym (generatory, transformatory), jak i w celach specjalnych, np. do zabezpieczenia antykorozyjnego. Zgodnie z raportem opracowanym w 2011 r. przez organizację Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), liczba krajów realizujących określone cele w ramach strategii energii odnawialnej w roku 2011 wzrosła dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2005 i wynosiła 119. Ponad połowę stanowią kraje rozwijające się, których liczba po raz pierwszy w tej właśnie dziedzinie przerosła kraje wysoko rozwinięte. Zwiększyły się również globalne inwestycje w energię odnawialną – w 2011 roku osiągnęły rekordowy poziom 211 miliardów dolarów, co stanowi 30% wzrost w porównaniu z rokiem 2009 i aż 5-krotny w porównaniu z rokiem 2004. Autorzy raportu podają, że w 2010 r. ze źródeł odnawialnych pozyskano około 20% energii elektrycznej wyprodukowanej na całym świecie – przewiduje się, że ten odsetek będzie rósł. Szczególnie, że w niektórych krajach technologia stosowana np. do pozyskiwania energii z wiatru jest obecnie bardziej konkurencyjna niż energia wytworzona z paliw kopalnych, a w przypadku energii pozyskiwanej ze słońca oczekuje sie, że w ciągu dwóch do trzech lat, w krajach o dużym nasłonecznieniu, stanie się ona tańsza niż sieciowa energia elektryczna na poziomie detalicznym. Opracowanie sposobów na wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii jest konieczne nie tylko ze względu na zmniejszającą się ilość zasobów kopalnych, ale także z powodu wzrostu gospodarczego oraz nieekonomicznego zarządzania wytwarzaną energią. Skutkuje to większym zapotrzebowaniem na produkcję energii, a w konsekwencji większą emisją gazów cieplarnianych, co prowadzi do zmian klimatu na całym świecie. Zgodnie z szacunkami uwzględniającymi realizowane strategie polityczne, oczekiwany wzrost gospodarczy i wzrost liczby ludności w ciągu kolejnych 25 lat, emisja CO2 może zwiększyć się o blisko 43%. W tej sytuacji wzrasta zapotrzebowanie na źródła energii, które nie tylko pozwolą na zachowanie poziomu jej produkcji na świecie, ale również na obniżenie emisji dwutlenku węgla.
Informacje dodatkowe:
Zastosowanie miedzi w produkcji energii odnawialnej i pojazdach hybrydowych:
• energia wiatrowa – miedź stosowana jest głównie w uzwojeniach stojanów i wirników generatorów, przewodach wysokiego napięcia oraz uzwojeniach transformatorowych. Jak wynika z raportu agencji Frost and Sullivan dla Europejskiego Instytutu Miedzi (ECI), sama turbina wiatrowa o mocy 2WM wymaga zastosowania ok. 15-20 ton miedzi.
• energia słoneczna – miedź wykorzystywana jest w okablowaniu, przewodach uziemiających, przetwornicach, transformatorach oraz taśmy do ogniw fotowoltanicznych.
• pojazdy hybrydowe – w pojazdach tych stosuje się miedź ze względu na jej bardzo dobre przewodnictwo. Miedź stosuje się w silnikach, generatorach, układach elektrycznych, rozrusznikach, przewodach akumulatorowych, a także w okablowaniu wysokiego napięcia (200V), co pozwala na przesył prądu o wyższym napięciu, w akumulatorach, przetwornicach i prostownikach czy silnikach z wirnikiem odlewanym uzwojonym z miedzi, które są oszczędniejsze oraz w miedzianych silnikach indukcyjnych, które zapewniają lepsze osiągi niż silniki z magnesami trwałymi.
Copper Alliance www.copperalliance.org – nowa marka jednocząca regionalne i narodowe stowarzyszenia promocji miedzi należące do globalnej sieci, której przewodniczy Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi (ang. International Copper Association Ltd. ICA). Wprowadzenie nowej marki Copper Alliance ma na celu wzmocnienie wizerunku oraz poprawę efektywności działań o charakterze promocyjnym, regulacyjnym oraz technicznym prowadzonych na ponad 60 narodowych rynkach. Sieć finansowana jest przez przedstawicieli przemysłu miedziowego, a jej celem jest wspólna obrona interesów branży i rozwój rynku miedzi bazując na wyjątkowych właściwościach technicznych tego metalu oraz znaczeniu jakie ma dla podniesienia jakości życia. Oprócz siedziby głównej ICA zlokalizowanej w Nowym Jorku, Copper Alliance to również regionalne biura w Nowym Jorku, Brukseli, Santiago i Szanghaju, które wspierają 27 lokalnych centrów promocji miedzi oraz ich członków.
Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM) www.pcpm.pl bezpośrednio współpracuje z European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli. PCPM jest organizacją powołaną przez producentów miedzi, wyrobów z miedzi i jej stopów, na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju jak i krajach Europy Centralnej. Jego działalność koordynowana jest oraz współfinansowana przez ICA z siedzibą w Nowym Jorku. PCPM powstało i działa, by tworzyć warunki na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty z miedzi i jej stopów. Stawia sobie za cel wszechstronne przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania miedzi, pragnie, by stała się ona materiałem uznanym i pożądanym w dziedzinach takich jak: energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska, czy też zdrowie człowieka.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA