Na pomoc krukowatym

kruk

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) stanowczo sprzeciwia się decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, który wydał zgodę na odstrzał ponad 1000 ptaków krukowatych w powiecie szczycieńskim na Mazurach. OTOP zachęca wszystkich do poparcia tego protestu i podpisania petycji w tej sprawie. Zebrane podpisy zostaną przekazane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Petycja jest dostępna na stronie: http://petycja.otop.org.pl/stop-odstrzalowi-krukowatych-na-mazurach/
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pozytywnie rozpatrzył wniosek Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Łowieckiego i zgodził się na odstrzał 250 kruków, 190 wron siwych i 600 osobników srok. Wniosek nie został poparty wynikami żadnych badań naukowych, a samej decyzji nie konsultowano ani ze środowiskiem naukowym, ani z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody. Wnioskodawca jako argument za odstrzałem podał negatywny wpływ ptaków krukowatych na populacje kuropatwy i zająca. Nie potwierdzają go m.in. wyniki badań prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ani dr Marka Panka ze Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. „Wniosek skierowany przez Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodniczo-Łowieckie do RDOŚ w Olsztynie – w naszej opinii – nie zawiera wystarczających podstaw i danych naukowych pozwalających na podjęcie takiej decyzji. Brak w nim rzetelnych danych dotyczących liczebności populacji ptaków krukowatych w okręgu szczycieńskim oraz dowodów na to, że odstrzał ponad 1000 wspomnianych ptaków krukowatych w jakikolwiek sposób przyczyni się do wzrostu liczebności kuropatwy i zająca na obszarze okręgu szczycieńskiego” – mówi Ireneusz Mirowski, dyrektor ochrony przyrody z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Co więcej – wyniki organizowanego przez OTOP Monitoringu Ptaków Polski wskazują na systematyczny spadek liczebności wrony siwej w skali całego kraju. W przypadku kruka, którego zagęszczenie na Warmii i Mazurach wynosi od 5 do 10 par/100 km2, odstrzał 250 osobników może oznaczać zagładę gatunku w skali regionalnej.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA