Ochrona środowiska a Unia Europejska

eko-eu-min

Ochrona środowiska już od dawna nie jest problemem rozwiązywanym na szczeblu lokalnym, choć lokalne działania mają duże znaczenie. I bardzo dobrze, bo świat potrzebuje dziś globalnego i zintegrowanego planu ochrony środowiska, zakładającego wieloletnią perspektywę. To dlatego ochrona środowiska jest ważnym elementem wspólnej polityki Unii Europejskiej. Unia Europejska nie tylko opracowuje szczegółowe normy dotyczące ekologii i zleca badania dotyczące tej tematyki, ale też oferuje na tę sferę wysokie dotacje dla państw członkowskich i poszczególnych regionów.

Ochrona środowiska w UE: najważniejsze zadania

Najważniejszymi zagadnieniami, jakimi Unia Europejska zajmuje się w trosce o środowisko naturalne są zmiany klimatu, a przede wszystkim prognozowane przez światowej klasy badaczy globalne ocieplenie klimatu, mające ogromne skutki dla życia i funkcjonowanie całej naszej planety. Unia zajmuje się też kwestią zanieczyszczeń, zarówno w znaczeniu odpadów jak i tych emitowanych do atmosfery. Do zadań Unii Europejskiej należy tez zaprojektowanie i wdrożenie programu odpowiedzialnej i racjonalnej polityki surowcowej, ktora nie będzie wiązała się z rabunkową gospodarką, jaką prowadzono wcześniej i która okazała się tragiczna w skutkach. Celem jest także poprawa jakości życia oraz wyrównanie różnić w rozwoju państw świata.

Unia Europejska i zanieczyszczenia

Unia Europejska zajmuje się taką problematyką jak ochrona środowiska między innymi przez kontrolę poziomu zanieczyszczeń. To własnie prawu unijnemu zawdzięczamy ostre regulacje tej kwestii w różnych dziedzinach życia. Media szeroko relacjonują też kwestię handlu prawami do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Celem takich regulacji jest jego ograniczenie, a przede wszystkim kontrola nad emisją gazów do atmosfery, co tez jest kwestią związaną z ochroną środowiska.

Unijne dotacje a ochrona środowiska

Elementem unijnej polityki powiązanej z ekologią jest też system dotacji dla państw członkowskich. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno państwa członkowskie, jak i samorządy, fundacje i stowarzyszenia a nawet firmy prywatne. Na co można przeznaczyć otrzymane z Unii Europejskiej pieniądze? Na przykład firma, której działanie odbija się niekorzystnie na stanie otaczającego środowiska może otrzymać pieniądze na modernizację, która zmniejszy emisję zanieczyszczeń. Unia dofinansowuje też takie projekty jak budowa oczyszczalni ścieków czy nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie recyklingu. Samorządy chętnie wydają pieniądze na lokalne inwestycje proekologiczne. Co więcej, w niektórych regionach także osoby prywatne mogą otrzymać dotacje, na przykład na stworzenie i rozwój gospodarstwa ekologicznego połączonego z warsztatami i zajęciami dla dzieci. Unia stawia też na edukację, jaka wiąże się z ochroną środowiska, stąd popularność takich inicjatyw i są one chętnie wspierane. Dotacja może być też przeznaczona na ochronę unikalnych środowisk regionalnych, takich jak fauna i flora zagrożona wyginięciem.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA