Ochrona środowiska: krótki przewodnik…

ochrona środowiska

W dzisiejszych czasach ekologia jest tematem, który nie schodzi z pierwszych stron gazet i telewizyjnych programów emitowanych w pasmach najwyżej oglądalności. Wciąż słyszymy o nowych organizacjach, protestach ekologów i kolejnych działaniach. W tej sytuacji współczesny człowiek musi wiedzieć, czym jest ochrona środowiska. Choćby po to, by móc świadomie włączyć się w globalną dyskusję toczącą się na te temat.

Ochrona środowiska – podstawy

Ochrona środowiska to wszystkie działania, których celem jest zatrzymanie postępującej dewastacji naturalnego środowiska naszej planety, jaka jest konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego i procesów urbanizacyjnych, a także rabunkowej gospodarki surowców prowadzonej przez rozwinięte państwa od kilku stuleci. Rewolucja przemysłowa z dziewiętnastego wieku, choć przyniosła nam postęp, wiązała się także z bardzo negatywnymi konsekwencjami dla natury jaka nas otacza. Ochrona środowiska oznacza więc próbę odwrócenia niekorzystnych zmian i – w miarę możliwości – przywrócenia stanu środowiska do poprzedniej postaci. Ochrona środowiska oznacza także walkę z największą plaga współczesności, jaką są zanieczyszczenia emitowane do środowiska w ogromnych ilościach. Nie wolno też zapomnieć, że celem jest opracowanie i stopniowa, a przy tym konsekwentne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju naszej planety. Co to oznacza? Przede wszystkim równowagę między rozwojem cywilizacji, a pozostawieniem części ziemi w stanie naturalnym. Warto też zwrócić uwagę na konieczność wyrównania różnić w rozwoju poszczególnych części ziemi. Ochrona środowiska polega też na próbach zracjonalizowania gospodarki surowcowej oraz podjęciu próby rozwiązania problemu odpadów i ich ponownego wykorzystania.

ochrona środowiska

ochrona środowiska

Ochrona środowiska – najważniejsze zadania

W chwili obecnej ochrona środowiska oznacza zajęcie się kilkoma głównymi problemami. Pierwszym z nich jest pogłębiający się problem ze zmniejszającymi się zasobami wody pitnej. W krajach wysoko rozwiniętych woda jest nagminnie marnotrawiona, natomiast ogromne obszary są niemal całkowicie pozbawione dostępu do niej. dodatkowo, problemy z wodą oznaczają zmiany klimatyczne i zmiany w funkcjonowaniu środowiska, które mogą być tragiczne w skutkach. Kolejne wyzwanie, przed jakim staje ochrona środowiska to kwestia zmian klimatycznych, a przede wszystkim prognozowane przez naukowców zajmujących się ta tematyką globalne ocieplenie. Problemem jest też wycinanie ogromnych połaci lasów i zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska każdego dnia: co możemy zrobić?

Ochrona środowiska to zadanie dla każdego z nas. Wystarczy tak niewiele: wymienić żarówki na energooszczędne, zadbać o zakręcanie wody, by nie lała się niepotrzebnie, zamienić codzienne kąpiele w wannie na prysznic. Nie zaszkodzi te zainteresować się kwestią ekologicznego handlu, który stawia na lokalne produkty, bo transport żywności na duże odległości oznacza ogromną emisję zanieczyszczeń. Wystarczy kilka drobnych zmian w codziennych nawykach, a ochrona środowiska przestanie być tylko pustym hasłem.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA