Owocna współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych możliwa dzięki „Małym Grantom”

Głogowianie nad Odrą - pomost

Program „Małych Grantów” przyczynił się do realizacji ciekawych projektów będących owocami współpracy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Jednym z takich przedsięwzięć jest „Ścieżka Zmysłów” w Pęgowie stworzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Pręgowa i PPH Limba. Dzięki niej ponad 500 uczniów z pobliskiej szkoły, oraz 2000 mieszkańców miejscowości będzie miało możliwość zbliżyć się do natury i przejść bosą stopą po różnych materiałach pochodzenia naturalnego.
Łącznie w ramach Programu „Małych Grantów” dofinansowano już 20 projektów realizowanych w partnerstwie zawiązywanym przez przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Każdy z nich miał na celu w jak największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby społeczności lokalnej. Kolejnym zamiarem podejmowanych działań było pobudzenie małych i średnich przedsiębiorców z regionu oraz organizacji pozarządowych do podjęcia partnerskiej współpracy zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, zakładającej zwrócenie uwagi na wpływ wykonywanej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne.
Wśród zakończonych do tej pory projektów znalazła się również m.in. budowa pływającego pomostu na Odrze w Głogowie, dzięki któremu mieszkańcy miasta mogą uprawiać sporty wodne. Tuż po zakończeniu budowy na pomoście odbyło się otwarcie sezonu motorowodnego w Głogowie, a także rozpoczęto Polsko – Niemiecki spływ Tratw Odra Tour 2012. Dzięki „Małym Grantom” mieszkańcy Zgorzelca oddali swoje zepsute urządzenia elektryczne w zamian za bilety do kina, a mieszkańcy Bystrzycy przeżyli niezapomnianą Noc Świętojańską.
Program „Małych Grantów” realizowany jest w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions sp. z o.o.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA