zielona-stopa-web_glowny2_preview

„Zielona stopa filantropa”

Dlaczego Superdekarze oddają swoje stare telefony?
czyli najlepsi dekarze na rzecz akcji „Zielona stopa filantropa”
Superdekarze mają serce nie tylko do swojej pracy, ale również dla potrzebujących. Podczas Gali SUPERDEKARZ 2011, która miała miejsce 2 marca br. w Warszawie, dekarze przekazali na cele akcji kilkadziesiąt starych telefonów komórkowych i tym samym zdobyli środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu AGD dla potrzebujących dziecięcych placówek opiekuńczych.

Oficjalny Logotyp Światowego Dnia Wody

Odpowiedzialni za wodę- odpowiedzialni za życie

Najważniejszym i podstawowym dobrem wszystkich ludzi jest woda, nie ta w butelkach lecz ta płynąca w kranach. Obowiązkiem wszystkich osób, firm i instytucji mających wpływ na jakość wody jest informowanie i edukowanie społeczeństwa zarówno o potencjalnych zagrożeniach jak i niedostrzeganych dobrodziejstwach tak powszechnego skarbu. Takie cele stoją m.in. przed twórcami i partnerami inicjatywy „Odpowiedzialni za wodę – odpowiedzialni za życie”.

Copperalliance-Poland

Miedź a energia odnawialna

Jednym z najpoważniejszych problemów ekonomicznych współczesnego świata jest wyczerpywanie się zapasów paliw kopalnych, a co za tym idzie konieczność znalezienia alternatywnych źródeł energii. Jak pokazuje raport opracowany przez organizację Renewable Energy Policy Network for the 21st Century kraje wysoko rozwinięte i rozwijające się coraz aktywniej dążą do realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł. Tymczasem bez względu na to czy energia pochodzi ze słońca, wiatru czy wody łączy ją jeden element – zastosowanie miedzi.

zywnosc

„Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie”

Wyrzucona żywność to zmarnowane hektolitry wody i energia zużyta do jej produkcji, transportu, przechowywania i przygotowania. 15 marca Federacja Polskich Banków Żywności zaczyna kampanię informacyjną „Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie”. Kampania potrwa do końca kwietnia, więcej informacji można znaleźć na stronie www.niemarnuje.pl. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności obok walki z niedożywieniem należy do podstawowych zadań Federacji Polskich Banków Żywności i zrzeszonych w niej Banków Żywności.

NewBacsinLogo_Green

Unijny projekt BACSIN – wykorzystanie bakterii do oczyszczania skażonych terenów

Unia Europejska wspiera finansowo badania nad wykorzystaniem bakterii i innych mikroorganizmów do oczyszczania szkodliwych dla środowiska miejsc składowania odpadów. Przełomowe rozwiązania mogą pomóc w uwolnieniu od skażeń opuszczonych zakładów chemicznych, baz wojskowych, nieszczelnych kontenerów na paliwo i innych źródeł zanieczyszczeń środowiska w Europie. W latach 70-tych naukowcy odkryli, że niektóre typy bakterii mogą zostać użyte w celu eliminacji toksyn. Jednakże wiele odmian tych bakterii, „pożerających” zanieczyszczenia, mimo iż sprawdziło się w warunkach laboratoryjnych, nie poradziło sobie na terenach zanieczyszczonych.
Naukowcy z projektu BACSIN, wspomaganego finansowo przez Unię Europejską, poszukują sposobów na przedłużenie życia bakterii w wysoce toksycznych warunkach.

Logo OŚ

Recykling w praktyce – konferencje ekologiczne w Kielcach

Fundacja Odzyskaj Środowisko zaprasza na konferencje pod hasłem „RECYKLING DLA ŚRODOWISKA” w dniach 7-8 marca 2012 r., które odbędą się podczas targów EKOTECH – TARGI KIELCE (Kielce, ul. Zakładowa 1). Dnia 7 marca 2012 r. –odbędzie się konferencja Przetwarzanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Polsce. To spotkanie kierowane jest do osób zajmujących się tematyką ekologiczną, selektywną zbiórką elektrośmieci a także do samorządowców i recyklerów.
W programie: prezentacja „dobrych praktyk” w Czechach w konfrontacji z Polską rzeczywistością, edukacja ekologiczna i odpowiedź na kontrowersyjne pytanie: Czy recykling się opłaca? a także debata o systemie zbierania i przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

STEP_Logo_2

Unijne projekty w walce o przetrwanie pszczół miodnych

Nagłe, masowe wymieranie populacji pszczół na świecie, jest jedną z największych i najdziwniejszych zagadek natury tego stulecia. W 2007 roku, całe kolonie pszczół miodnych zaczęły ginąć – na początku w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Europie. Międzynarodowe organizacje są zaskoczone tak dużą skalą nagłego spadku populacji pszczoły miodnej. Wyginęła niemal połowa pszczół we Francji i jedna czwarta w Niemczech. Zaniepokojona możliwymi długoterminowymi konsekwencjami tego zjawiska, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i przemysłu żywnościowego, Unia Europejska podjęła kroki, by im zapobiec. W listopadzie 2011 roku, Parlament Europejski głosował za podjęciem bardziej stanowczych działań, aby chronić pszczoły w Europie. W ślad za powziętą rezolucją, podjęto liczne dodatkowe decyzje: zwiększono fundusze na badania i zaostrzono wymagania, co do oznakowania pestycydów oraz podjęto szereg inicjatyw zachęcających firmy farmaceutyczne do opracowywania produktów zwalczających choroby pszczół. Pośród inicjatyw fundowanych przez Unię Europejską, znajduje się również projekt BEE DOC.

Logo-forbioplast

Projekt FORBIOPLAST na rzecz ochrony naturalnych zasobów leśnych

Europejscy naukowcy, przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej, pracują w ramach projektu FORBIOPLAST, nad produktywnym wykorzystaniem odpadów drzewnych. Obecnie bowiem, ogromne ilości cennych produktów ubocznych generowanych w przemyśle drzewnym – takich jak wióry, trociny i pył drzewny – są bezpowrotnie tracone.
W celu zwiększenia ochrony światowych naturalnych zasobach leśnych, należy bezwzględnie znaleźć sposoby na lepsze wykorzystanie drewna, co pozwoliłoby na zmniejszenie wycinki lasów. FORBIOPLAST (Forest Resource Sustainability through Bio-Based-Composite Development) – czteroletni projekt, który otrzymał wsparcie w kwocie 4.317 000 euro z Unii Europejskiej, to próba znalezienia rozwiązania tego problemu.

EUPHOROSLOGO

Projekt EUPHOROS wspiera ekologiczne szklarnie.

Europejscy naukowcy o 50% zmniejszyli zużycie energii wykorzystywanej przy produkcji roślin szklarniowych. Projekt EUPHOROS, finansowany przez Unię Europejską, umożliwia również ograniczenie zużycia wody i nawozów o 30% oraz pestycydów o 10%. Pozwala przy tym zachować wysokie standardy produkcji oraz utrzymać dotychczasowe dochody z upraw. Dzięki nieskomplikowanym rozwiązaniom rolnicy mogą także łatwiej stawić czoła nowym wyzwaniom ekonomicznym i środowiskowym.

projekty_3a

Dom ekologiczny – energooszczędny i przyjazny środowisku? Wywiad z Aleksandrą Późniak-Wołodźko.

Od 2020 r. zużycie energii w nowopowstających budynkach będzie musiało być niemal zerowe. O tym, jak spełnić wyśrubowane wymagania dotyczące energooszczędności, jakie nakłada na nas Unia Europejska i czy dom pasywny może być ekologiczny i funkcjonalny jednocześnie opowiada współautorka nagrodzonego w konkursie Muratora projektu na „DOM EKOLOGICZNY” – architekt Aleksandra Poźniak-Wołodźko.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA