Pierwsza w Polsce „Choinka z klimatem”

Choinki_z_klimatem_plakat_internet.big

W poniedziałek 12 grudnia o godz. 12.00 przed galerią SFERA w Bielsku-Białej Fundacja Ekologiczna ARKA inauguruje akcję „Choinka z klimatem”. Tego dnia energooszczędną choinkę ze światłem zasilanym przez system rowerowy rozświetlą uczniowie bielskich szkół. Będzie to pierwsza w Polsce świąteczna choinka, której energooszczędne oświetlenie LED (ponad 3000 lampek) będzie napędzane przez system 6 rowerów, prądnic i akumulatorów. System ten zasilany będzie przez pedałujących na rowerach uczestników, a powstała energia generowana będzie w akumulatorach żelowych i pozwoli na ciągłe oświetlenie 7 metrowej choinki. Każdy z uczestników na specjalnym liczniku zamontowanym na rowerze będzie mógł obserwować ilość prądu, którą wytworzy. Choinka promuje także kupowanie naturalnych, polskich drzewek świątecznych zamiast tych plastikowych, które po wykorzystaniu rozkładają się do 500 lat. Wydarzeniu towarzyszyć będą wystawy edukacyjne i warsztaty. Jego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zmian klimatycznych i możliwości oszczędzania energii. Jak donosi Instytut na rzecz Ekorozwoju – każdego roku Polacy marnują 2,3 mln MWh energii. To ilość energii produkowanej przez średniej wielkości elektrownię. Straty finansowe dla użytkowników energii to 831 mln rocznie! Tylko zmieniając nieznacznie nasze codzienne nawyki jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż 15% energii w naszych domach. Jego współorganizatorem jest Galeria SFERA, a partnerem są Lasy Państwowe. Każdy z mieszkańców Bielska będzie mógł „zasilić” choinkę codziennie w godz. 9.00-21.00, do dnia 24 grudnia br.
Akcja „Choinka z klimatem” jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Zadbaj o klimat”, w której do edukacji ekologicznej wykorzystywane są niekonwencjonalne metody i techniki pracy. Jej celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zmian klimatycznych i możliwości oszczędzania energii. Chcemy edukować dzieci i młodzież poprzez zabawę, wspólną realizację zaplanowanych gier i instalacji przestrzennych. Ekologia dla odbiorców tych działań ma nie być nudną lekcją, ale ciekawym, emocjonującym wydarzeniem w którym chętnie biorą udział – mówi prezes Fundacji ARKA Wojciech Owczarz. W ramach kampanii przeprowadzone zostaną działania w całym kraju (m.in. w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Olsztynie). Akcja edukacyjna „Kino bez prądu”, podczas której dzieci pedałując na rowerach wytworzą prąd niezbędny do zasilenia rzutnika i laptopa, a dzięki temu będą mogły oglądać ekologiczne filmy. Kolejne działania to pokazy puzzli, gier i krzyżówek przestrzennych we wszystkich miastach wojewódzkich, a także szereg wystaw, happeningów oraz konkursów. Wykorzystane zostaną również nowe pomysły tj. „Eko Memory” oraz przestrzenne krzyżówki ekologiczne. W ramach kampanii przygotowanych zostanie także 40 pokazów wystawy edukacyjnej „Zadbaj o klimat” w centrach handlowych oraz budynkach publicznych. Przeprowadzonych zostanie 50 warsztatów dla szkół w całej Polsce oraz 10 happeningów. Dodatkowo 5000 pakietów edukacyjnych trafi do szkół. Kampania „Zadbaj o klimat” jest dofinansowywana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dodatkowe informacje:
Wojciech Owczarz – Fundacja Ekologiczna ARKA, tel. GSM (+48) 609 267 020, w.owczarz@fundacjaarka.pl

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA