Polowanie na pisklęta?

otop

15 sierpnia rozpoczyna się sezon polowań m.in. na 4 gatunki kaczek i na podobne do nich łyski. Jednak w tym samym czasie wiele przeznaczonych do odstrzału ptaków wciąż opiekuje się puchatymi pisklętami. Czy odpowiedzialni za przepisy łowieckie zmienią prawo naruszające unijną Dyrektywę Ptasią?

Od 15 sierpnia można strzelać do kaczek: czernic, głowienek, krzyżówek i cyraneczek, a także do spokrewnionych z żurawiami łysek. Krajowe organizacje pozarządowe, m.in. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), PTOP „Salamandra”, Klub Przyrodników i Ptaki Polskie, od dawna alarmują, że w połowie miesiąca wiele z tych ptaków wciąż opiekuje się pisklętami, które dopiero za kilka tygodni uzyskają zdolność lotu.

- Strzelanie do ptaków w okresie wodzenia piskląt to jaskrawe naruszenie artykułu 7 ust. 4 tzw. Dyrektywy Ptasiej, chroniącej ptaki na terenie Unii Europejskiej – mówi Antoni Marczewski z OTOP. – Jeśli krajowe przepisy nie zostaną dostosowane do prawa europejskiego, Polsce grozi nawet rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i dotkliwe kary finansowe – dodaje Marczewski.

Łyska i łowne gatunki kaczek są w Polsce liczne, jednak ornitolodzy obawiają się, że w trakcie polowań (zwłaszcza zbiorowych), z myśliwskiej broni zginą również przedstawiciele gatunków chronionych. Ornitolodzy obawiają się m.in. o bezpieczeństwo podgorzałki. Ta bardzo podobna do czernicy kaczka występuje w podobnych siedliskach, ale, w przeciwieństwie do pospolitej kuzynki, jest zagrożona w skali światowej. Obawy potwierdzają wyniki badań – w latach 2000-2007 na stawach rybnych Przeręb i Spytkowice wśród gatunków chronionych zastrzelonych podczas polowań stwierdzono m.in. rzadkiego świstuna i bataliona, a także płaskonosa. Polowania często odbywają się o świcie lub o zmierzchu, przy mgle, co znacząco utrudnia właściwe identyfikację celu.

Polowania odbywające się w połowie sierpnia wpływają na gatunki chronione również pośrednio. Huk wystrzałów płoszy wszystkie przebywające na danym akwenie ptaki, również te objęte ochroną. Obowiązkiem myśliwych polujących na ptactwo wodne jest posiadanie psa wytrenowanego do przynoszenia zastrzelonych osobników – pies wbiegający np. do kolonii chronionych rybitw jest w stanie zniszczyć dużą część późnych lęgów.

Podczas polowań giną również ściśle chronione rybołowy. Jak informuje Komitet Ochrony Orłów, w latach 2001-2003 wykryto aż 6 przypadków postrzelenia tych rzadkich ptaków przez myśliwych. Ilu takich wypadków nie udało się wyłapać – nie wiadomo. Niestety, organa ścigania przeważnie bardzo pobłażliwie traktują sprawców takich przestępstw.

Czy zatem całkowicie zakazać polowań na ptaki? – Wprowadzenie całkowitego zakazu polowań jest w obecnych warunkach niemożliwe. – twierdzi Marczewski. – Powinniśmy skupić się na przesunięciu terminu rozpoczęcia polowań do połowy września i surowo karać osoby dopuszczające się zabijania gatunków chronionych. Zwłaszcza w tej drugiej kwestii istnieje pole do dialogu i szukanie skutecznych rozwiązań razem ze środowiskiem myśliwych. – dodaje.

Nota edytorska:

1. Dane o gatunkach chronionych zastrzelonych na stawach pochodzą z publikacji Damiana Wiehle „Śmiertelność ptaków na stawach rybnych” (Notatki Ornitologiczne 2007, 48: 163-173, wersja elektroniczna dostępna pod adresem: http://www.mto-kr.pl/dmdocuments/Wiehle_D_2007_Smiertelnosc_ptakow_na_stawach_rybnych.pdf
2. Dane o przypadkach postrzelenia rybołowów przedstawiano na podstawie artykułu Zdzisława Ceniana „Nie strzelajmy do rybołowa!”, opublikowanym w biuletynie Komitetu Ochrony Orłów i przedrukowanym przez miesięcznik „Dzikie Życie” (wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2121,article,2590)
3. Zdjęcia przedstawiające dorosłe czernice i łyski z pisklętami do wykorzystania w publikacji można pobrać ze strony OTOP: http://otop.org.pl/dla-prasy/materialy-fotograficzne-do-pobrania/

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA