UNILEVER W POLSCE NIE ZOSTAWIA ŚRODOWISKA NA LODZIE

so_logo

Unilever inwestuje we własną nowoczesną, biologiczno-chemiczną podczyszczalnię ścieków przy fabryce lodów marki Algida w Baninie (woj. pomorskie). Z kolei w fabryce kosmetyków i detergentów w Bydgoszczy (woj. kujawsko – pomorskie) firma stawia na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2. Obie inwestycje to element globalnego planu „Życie w sposób zrównoważony” w Polsce. Obie inwestycje pochłoną prawie 3 miliony złotych.
Plan zakłada ograniczenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i ilości odpadów w całym cyklu tworzenia produktów: od pozyskiwania surowców do ich produkcji, po utylizację odpadów ze zużytych produktów. Działania proekologiczne Unilevera w Baninie wpisują się w generalną strategię firmy, która zakłada, że żadne odpady – przemysłowe, magazynowe czy też komunalne – nie będą trafiać na ogólnodostępne wysypiska.
„Podczyszczalnia, wyposażona w bardzo nowoczesne technologie tlenowego i beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych, spełni najwyższe standardy środowiskowe. Co więcej, powstały w procesie podczyszczania biogaz wykorzystamy na potrzeby podczyszczalni, a nadwyżki – do wytwarzania energii dla całej fabryki.” – mówi Marcin Szymański, dyrektor fabryki Unilever w Baninie. „Już dziś fabryka osiąga wymierne efekty środowiskowe: w latach 2001-2010 ograniczyliśmy ilość odpadów zmieszanych – czyli pozostałych po segregacji – o 60 proc. W tym czasie zmniejszyliśmy też zużycie wody o ponad 30 proc. i obecnie nasza fabryka to najbardziej oszczędny pod tym względem zakład produkcji lodów Unilevera w Europie.”
Nowa instalacja, pozwalająca na oczyszczanie do 240 m3 ścieków na dobę, będzie znacznie bardziej wydajna od obecnej, stanowiąc wsparcie rozwoju fabryki i zwiększenia zdolności produkcyjnych. Pełną operatywność podczyszczalni przewidziano na drugi kwartał 2012 r. Zakończono etap fundamentów, a do końca roku staną zbiorniki i główny budynek. Nowa podczyszczalnia pozwoli zneutralizować przede wszystkim odpady organiczne, powstałe przy produkcji lodów . Głównym wykonawcą i dostawcą technologii jest firma Enviro-Chemia.

Z kolei w Bydgoszczy plan obejmuje dwie wielkie inwestycje. Pierwszą jest modernizacja sprężarkowni, która pozwoli na wykorzystywanie sprężonego powietrza w zależności od potrzeb fabryki, obniżając zużycie energii. Pochłonie ponad 150 tysięcy złotych. Druga z inwestycji, wyceniana na ok. 650 tysięcy złotych, pozwala na odzyskanie ciepła ze sprężania i użycie go do ogrzania budynku administracyjnego. Dodatkowo, dzięki inicjatywom oddolnym pracowników Unilever modernizuje elementy wyposażenia fabryki. Skutkiem zmian ma być zmniejszenie emisji CO2 o prawie 500 ton rocznie. Działania modernizacyjne wpisują się w przyjęty 3 listopada 2010 roku przez Radę Miasta Bydgoszczy Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu zakładający do 2020 redukcję emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta o 18,7% w stosunku do roku 2005.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA