ZMIANY KLIMATU W ARKTYCE I POWAŻNE KONSEKWENCJE DLA ŚWIATA

WWF - World Wildlife Fund

Organizacja ekologiczna WWF opublikowała ostatnio najnowszy raport „Zmiany klimatu w Arktyce – konsekwencje dla świata”. Ten dokument przygotowany przez wybitnych klimatologów, którzy przeanalizowali wszystkie aktualne dane dotyczące zmian klimatu w tym regionie, pokazuje że skutki efektu cieplarnianego w Arktyce będą znacznie bardziej dramatyczne, niż to do tej pory przewidywano.

Jest to pierwsze na świecie tego typu opracowanie, które ocenia wzrost poziomu morza analizując  również wpływ topnienia lodów Grenlandii i Zachodniej Antarktydy. Wyniki raportu potwierdzają najgorsze scenariusze – najprawdopodobniej do 2100 roku poziom morza wzrośnie o ponad 1 metr, czyli dwa razy więcej niż podaje raport Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) z 2007 roku.
Najbardziej zatrważający jest fakt, że zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, w ciągu ostatnich dziesięcioleci w rejonie Arktyki nastąpiło ponad dwukrotnie większe ocieplenie klimatu, niż na pozostałej części globu. W 2007 roku część powierzchniowych wód Oceanu Arktycznego była o 5oC cieplejsza niż średnia z wielolecia, a powierzchnia topnienia lodów Grenlandii była o 60% większa niż w roku 1998. Ponadto szacuje się, że z sumarycznej powierzchni morskiego lodu z lat 70. do roku 2007 zniknęło prawie 40% powierzchni. Wiele lodowców Skandynawii i Svalbardu, które do tej pory były stabilne, bądź nawet przyrastały zaczęły ostatnio tracić na masie. Ale to jeszcze nie wszystko. Lód jest coraz cieńszy – przez ostatnie 4 lata powierzchnia lodu morskiego Arktyki zmniejszyła się o 1,5 mln km2 – jest to ubytek równy niemal pięciokrotnej powierzchni Polski.

zmiana klimatu - Arktyka

zmiana klimatu - Arktyka

Należy pamiętać, że dramatyczne dane o zmniejszeniu pokrywy lodowej w Arktyce wpłyną negatywnie na cyrkulację wody i klimat zarówno w tym regionie, jak i poza nim. Wpłynie to na temperaturę i wielkość opadów w Europie i Ameryce Północnej, a to z kolei niewątpliwie odbije się niekorzystnie na dostępności zasobów wody, rolnictwie i leśnictwie.

Mówiąc najprościej – jeśli nie utrzymany Arktyki odpowiednio zimnej, spotęgujemy cierpienia ludzi na całym świecie. Zamarznięta ziemia Arktyki i mokradła magazynują dwa razy więcej węgla pierwiastkowego niż atmosfera. Jeśli Arktyka nadal będzie się ocieplać, ziemia będzie topnieć i uwalniać do atmosfery znaczne ilości węgla w postaci dwutlenku węgla i metanu. Naukowcy podejrzewają, że wzrost poziom metanu w atmosferze na przestrzeni ostatnich dwóch jest właśnie wynikiem ocieplenia arktycznej tundry.

Źródło: WWF Polska, zmianyklimatu.pl

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA